Disclaimer

Firma Gryteren udostępniła łącza i wskazówki do lokalnych wersji Internetu obsługiwanych przez osoby z zewnątrz. Gryteren ani jej spółki zależne w żaden sposób nie pracują ani nie kontrolują danych, elementów ani administracji, które strony zewnętrzne mogą udostępniać w serwisie Gryteren lub za jego pośrednictwem lub w witrynie połączonej przez Gryteren . Materiały znajdujące się na tej stronie i w innych miejscach docelowych są udostępniane „bez gwarancji” i bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych.

W zakresie uzasadnionym zgodnie z obowiązującym prawem firma Gryteren zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi sugerowanych gwarancji wartości handlowej i dostępności z określonego powodu. Gryteren nie gwarantuje, że ta witryna lub jakakolwiek jej funkcja będzie działać nieprzerwanie lub bez błędów, ani że niedoskonałości zostaną poprawione.

Rozumiesz, że Gryteren nie ma obowiązku kontrolowania jakichkolwiek terytoriów Usługi, za pośrednictwem których klienci mogą dostarczać dane lub materiały. Niezależnie od powyższego Gryteren zastrzega sobie prawo do konsekwentnego ujawniania wszelkich danych, które są ważne w celu zapewnienia zgodności z wszelkimi przepisami prawa, wytycznymi lub żądaniami administracyjnymi, lub do odmowy przesłania lub usunięcia jakichkolwiek danych lub materiałów, w całości lub w części, które stanowią wyłączną wyłączną obawy Gryteren są niewłaściwe lub naruszają niniejsze Warunki użytkowania.