Odsłonięcie wyjaśnionego legendarnego potencjału ostatniej epoki

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z rzemiosłem w Last Epoch, istnieje kilka statystyk, które mogą wpłynąć na ukończony element Legendarnego Sprzętu. Oto, czym jest Legendarny Potencjał w Last Epoch i jak możesz go wykorzystać.

Jaki jest legendarny potencjał w Last Epoch?

Ruch WASD w ostatniej epoce
Zdjęcie za pośrednictwem Eleventh Hour Games.

Legendarny potencjał to a statystyki znalezione w unikalnych elementach wyposażenia, która określa liczbę afiksów przenoszonych z Wywyższonego elementu wyposażenia używanego w wytwarzaniu w celu wytworzenia legendarnego elementu wyposażenia. Potencjał Legendarny mieści się w przedziale 1-4 i jest bezpośrednio powiązany z ilością afiksów pobranych z Wzniosłego przedmiotu i dodanych do powstałego Legendarnego. Na przykład, jeśli Unikat użyty w rzemiośle ma Potencjał Legendarny równy 2, pobierze dwa afiksy od Wywyższonego i umieści je na powstałym Legendarnym.

Chociaż normalnie oznaczałoby to, że Legendarny Potencjał wynoszący 4 jest rzutem na boga, jest to tylko częściowo prawdą. The afiksy wykorzystywane przez statystykę Legendarnego Potencjału uwzględniają również rzuty na statystyki na Exalted elemencie wyposażenia. W związku z tym idealnie byłoby połączyć unikalny element wyposażenia z legendarnym potencjałem wynoszącym 4 z wysokim elementem wyposażenia, który ma wysokie statystyki na afiksach. Jest to rzadkie do zdobycia (zwłaszcza, że ​​Unikalny i Wywyższony muszą mieć ten sam typ wyposażenia), ale jest najlepszy, jeśli chcesz maksymalnie zwiększyć swoją konfigurację.

Chociaż to w zasadzie koniec, jest kilka uwag, które powinieneś rozważyć, zanim zaczniesz tworzyć legendarny przedmiot boskiego poziomu. Przede wszystkim, jeśli używasz elementu wyposażenia z prefiksem specyficznym dla klasy, powstały przedmiot legendarny również będzie zależny od klasy. Używane afiksy są również losowe i mają równe szanse dla wszystkich, więc idealnie będzie Ci potrzebny element wyposażenia Exalted z wysokimi statystykami na afiksach, w połączeniu z tymi afiksami, które będą dobre dla Legendarnego, który próbujesz wytworzyć.

Jak stworzyć legendarny przedmiot?

Aby wytworzyć legendarny sprzęt, musisz najpierw ukończyć Loch Temporal Sanctum. W tym lochu znajduje się Skrytka Wieczności (w Epoce Boskiej), której można użyć do wytworzenia tego Legendarnego. Od tego momentu będziesz potrzebować unikalnego i egzaltowanego elementu wyposażenia tego samego typu. Umieść je i wybierz Seal Cache, następnie udaj się do części lochu Ruined Era i znajdź ten sam Eternity Cache. Dzięki temu powstałe przedmioty legendarne będą gotowe do podniesienia i użycia.