Jak rozwiązać błąd logowania EOS w Palworld

Brak możliwości zalogowania się do Palworld może przez chwilę wydawać się końcem świata, ale bądź spokojny: błąd logowania EOS na ekranie nie musi oznaczać, że problem leży po Twojej stronie. Oto jak rozwiązać błąd logowania EOS w Palworld.

Jak rozwiązać błąd logowania EOS w Palworld

Istnieje kilka metod rozwiązywania problemów, które możesz wypróbować, aby rozwiązać błąd logowania EOS w Palworld.

1. Sprawdź, czy Palworld nie działa

„Rozwiązaniem”, które jest najmniej bolesne ze wszystkich, jest ustalenie, że problem nie leży po Twojej stronie, ale po stronie Palworld. Jeśli Palworld nie działa, wystarczy poczekać, aż serwery wrócą do trybu online.

2. Sprawdź stabilność swojego połączenia internetowego

Powinieneś sprawdzić, czy Twoje połączenie internetowe jest stabilne, wykonując test prędkości. Polecamy:

Jeśli połączenie wygląda dobrze, możesz spróbować zmienić domyślny DNS. Próbować:

Zmiana DNS nie zaszkodzi. Mówiąc laikiem, jest to zasadniczo „książka telefoniczna” internetowych adresów „IP”, które wiążą numery adresów IP z nazwami stron internetowych itp.

Jeśli połączenie jest niestabilne, spróbuj użyć połączenia kablowego, jeśli korzystasz z Wi-Fi. Jeśli to nie pomoże, spróbuj odłączyć router od źródła zasilania na minutę, a następnie podłącz go ponownie. Powinieneś także skontaktować się ze swoim dostawcą usług internetowych.

3. Sprawdź, czy program uruchamiający Epic Games i Steam są aktualne

Całkowicie zamknij aplikacje, kliknij prawym przyciskiem myszy ich ikonę i wybierz „Uruchom jako administrator”, aby sprawdzić, czy coś się zmieni. Po ponownym uruchomieniu powinieneś zostać automatycznie przekierowany do aktualizacji, jeśli jest dostępna.

4. Sprawdź zaporę sieciową, program antywirusowy lub oprogramowanie zabezpieczające

Jeśli używasz oprogramowania zabezpieczającego, pamiętaj o umieszczeniu Palworld, Steam/Xbox na białej liście, aby mieć pewność, że nie zakłóca to w żaden sposób gry.

5. Sprawdź pliki gry

Weryfikacja plików Palworld szybko sprawdzi i zastąpi wszelkie uszkodzone pliki. Oto kilka zrzutów ekranu przedstawiających menu naprawy w Steam i Xbox Game Pass. Możesz przejść do potrzebnego menu w obu programach uruchamiających, klikając prawym przyciskiem myszy daną grę i przechodząc do Właściwości/Zarządzaj.

Jeśli te kroki nie powiodą się, zainstaluj ponownie grę całkowicie.